आजचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी दर्शन

श्री भगवान पांडुरंग
पोषाख - भगवान पांडुरंगाला पांढऱ्या रंगाचा अंगरखा,  जरी काठाचे केशरी धोतर , आणि केशरी शेला असा पोशाख आहे

अलंकार - गळ्यात  पुष्पमाला आणि डोक्यावर मुकुट असे अलंकार आहेेत, कपाळी चंदन व त्यावर अबीर बुक्क्याचा टिळा आहे.

श्री रुक्मिणी माता
महावस्त्र - रुक्मिणी मातेला  जरी काठाची गुलाबी रंगाची साडी, जांभळ्या रंगाची चोळी, असे महावस्त्र आहे

अलंकार - गळ्यात  पुष्पमाला, मंगळसूत्र, मुकुट, असे अलंकार आहेत. कपाळी कुंकवाचा मळवट व  टिळा आहे

shri vitthal, rukmini, daily Darshan, pandurang, pandharpur, vitthal darshan, 27 August 2021,

shri vitthal, rukmini, daily Darshan, pandurang, pandharpur, vitthal darshan, 27 August 2021,

shri vitthal, rukmini, daily Darshan, pandurang, pandharpur, vitthal darshan, 27 August 2021,

shri vitthal, rukmini, daily Darshan, pandurang, pandharpur, vitthal darshan, 27 August 2021,

shri vitthal, rukmini, daily Darshan, pandurang, pandharpur, vitthal darshan, 27 August 2021,